Spenat ger viktminskning

Under senare år har forskare vid Lunds universitet presenterat forskningsresultat kring viktnedgång med hjälp av thylakoider i form av ett spenatextrakt. Nu är den första långtidsstudien på människor publicerad och resultaten är entydiga.

Med tillskott av thylakoider stärks den egna produktionen av mättnadshormoner vilket hjälper oss att hålla en hälsosam kosthållning.

- Analyserna visar att en shot med thylakoider före frukost gör att suget efter sött minskar och att mättnadskänslan håller i sig hela dagen, säger Charlotte Erlanson-Albertsson, professor i...

Miljökapanj för att lämna in överblivna läkemedel

Det ska vara enkelt för apotekskunderna att värna om miljön. För att öka inlämningen av överblivna läkemedel delar Apotek Hjärtat nu ut en miljöpåsen till alla receptkunder och uppmanar egenvårdskunderna att själva ta en påse inne på apoteken.

250 ton läkemedel kastas i hushållsavfallet varje år i Sverige, till exempel i samband med flyttstädningar. Omkring 1,3 miljoner flyttningar sker varje år inom landet, enligt SCB.

– På hösten går många flyttlass och istället för att slänga gamla läkemedel i soporna eller avloppet, vill vi att fler ska lämna in resterna...

Ökad lönsamhet inom Apoteksgruppen

Delårsrapporten för Apoteksgruppen, som godkändes av styrelsen idag, visar en ökning av rörelseresultat med 7,9 procent och ökad omsättning med 1,3 procent för apoteken i kedjan jämfört med samma period 2013.

Trenyöppningar av apotek har skett i Göteborg, Västerås samt Söderköping. Via en ny hemsida kommer Apoteksgruppen att kunna erbjuda sina kunder e-handel för receptbelagda läkemedel.

- Vi arbetar på olika sätt med att förbättra och bredda våra kunderbjudanden och ser e-handelslösningen som ett viktigt komplement till besöken på våra apotek. Att kunden i...

Tre av fyra beredda att gentesta sig för att få personlig diet

Topsa dig själv, skicka iväg ett gentest och få veta hur just du ska äta för att förbättra hälsan. Trots kritiken mot gentester, så tyder en studie vid Lunds universitet på att allt fler är intresserade av dem. Vem vill inte veta om man kan fortsätta med pasta och bröd?

Chansen att få individuella råd om hur just du ska äta, överväger bristerna med dagens gentester för de flesta. Etikern Jennie Ahlgren bygger sin doktorsavhandling Personaliserad nutrition och etik - en empirisk studie av svenska konsumenters inställning till gentester för hälsans skull på...

Antalet fall av stroke och hjärtinfarkt skulle kunna minska

En ny studie visar att antalet fall av stroke och hjärtinfarkt kan minska om blodtryckssänkande läkemedel skrivs ut efter en samlad riskbedömning, i stället för att som idag basera behandlingen på blodtrycksnivån. Studien publiceras idag i tidskriften The Lancet.

Ett internationellt forskarlag, lett av Johan Sundström vid Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR), har med data från ett dussintal läkemedelsstudier tagit reda på hur man mest effektivt använder sig av blodtryckssänkande läkemedel. Forskarna började med att räkna ut risken för en hjärt-kärlhändelse  (...

Glädje i vårdandets värld främjar hälsoprocesserna

Glädje kan medverka till kroppsligt, själsligt och andligt välbefinnande med en känsla av utveckling som främjar hälsoprocesserna. Det framgår i Ginger Selanders studie om glädje i vårdande. 

Hur gestaltar sig glädje som idé i vårdandet i en historisk vårdande verklighet? Det är en av frågorna som behandlas i Ginger Selanders avhandling. Avhandlingen har en idéhistorisk inriktning och bygger på sjuksköterskors berättelser om vårdande från 1900–1933. En tid som hör till den preteoretiska epoken då kunskapsområdet är under uppbyggnad. De banbrytande idéerna kring...

En medicinsk kurort i tiden

Spahotellet Varbergs Kurort fullkomligt andas klassisk kurort men har mycket nytt att erbjuda och ett perfekt läge. Här är det många saker på gång där man kontinuerligt förnyar och utvecklar ett koncept som redan nu upplevs som genomtänkt, unikt och seriöst.

Att vara gäst på Varbergs Kurort känns verkligen som en lisa för själen. Hela anläggningen utstrålar avkoppling och helande. Det sitter förmodligen i väggarna då Varbergs Kurort har en lång historia och startades redan 1904 av ortens stadsläkare Johan Severin Almer som var övertygad om att havsklimatet samt sol...

Ny behandling för diabetespatienter med ögonsjukdomen DME

Europeiska Kommissionen har godkänt Eylea (aflibercept) för behandling av ögonsjukdomen diabetiska makulaödem, DME. I Sverige drabbas cirka 16 000 personer av sjukdomen varje år och antalet ökar. Behandlingen gör att sjukdomsförloppet kan hejdas och i många fall kan man även förhindra att individen blir blind.

Monica Lövestam-Adrian, docent och överläkare på ögonkliniken i Lund och på Skånes Universitetssjukhus, ser den nya behandlingen som ett viktigt tillskott: 

−  Synnedsättning, eller ännu värre, att bli blind som följd av DME är allvarligt för den som...

Stora olikheter i läkares riskbedömningar

Bedömningen för att identifiera och hantera patienters risk att utveckla hjärtkärlsjukdom varierar beroende på vilken läkare patienten besöker och i vilket land undersökningen görs. Det visar en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet.

Hjärtkärlsjukdom är den främsta dödsorsaken i Europa. Därför är det viktigt att tidigt hitta dem som löper risk att utveckla sjukdomen och hantera riskfaktorer långt innan de blir problem. Läkares riskbedömning är en grundsten i detta arbete.  Men vad påverkar bedömningen och besluten om behandling? Och hur skattas...

Födande kvinna injicerades med klorhexidin i nervkanal

En födande kvinna i Malmö skulle få smärtlindring i form av en epiduralblockad. Det innebär att man injicerar bedövningsmedel in i ryggradens nervkanal. Men narkosläkaren tog fel och injicerade det potentiellt nervskadande desinfektionsmedlet klorhexidin istället.

Fallet beskrivs av Sydsvenskan och det hela ska ha skett vid en förlossning den 26 juli. Epiduralblockad är en vanlig smärtlindringsmetod vid förlossningar men är inte helt riskfri. Metoden går ut på att man injicerar bedövningsmedel i epiduralrummet i ryggraden. Detta gör att de nerver som förmedlar...

Extern granskning av bakterieutbrottet i Ystad

Regiondirektör Jonas Rastad har utsett läkaren och regeringens särskilde utredare Göran Stiernstedt till extern granskare av bakterieutbrottet i Ystad. Granskningen ska komplettera Region Skånes egen händelseanalys och pågående hygienrevision.

Under perioden juni 2012 till december 2013 insjuknade totalt 27 patienter på lasarettet i Ystad sedan de drabbats av tarminfektioner till följd av den aggressiva bakterien Clostridium difficile. Tio av patienterna avled, och i fem fall finns det sannolika kopplingar till bakterien Clostridium difficile. I övriga fall pågår nu...

Nytt behandlingshopp för cancerpatienter

Europeiska Kommissionen har godkänt Stivarga (regorafenib) för behandling av GIST, gastrointestinal stromacellstumör, för patienter där cancern fortsatt att växa trots tidigare behandlingar. Dessa svårt sjuka patienter får nu tillgång till en behandling där det hittills inte funnits några godkända alternativ.

GIST är ett så kallat mjukdelssarkom i mag-tarmsystemet. Fas 3-studien GRID (publicerad i Lancet november 2012) visade att hos patienter som behandlades med Stivarga tog det i median 4,8 månader till sjukdomsprogression eller död jämfört med 0,9 månader för...

Diabetesstudie

Klicka på bilden, eller här för att komma vidare till information om studien.

Ny metod för att visa sjuka cancergener

Forskare från Uppsala universitet har tagit fram en ny metod för att visualisera genskador som orsakar cancer. Metoden kan hjälpa oss att förstå utvecklingen av cancer och förbättra framtidens cancerdiagnostik. Resultaten har nyligen publicerats online i tidskriften Journal of Pathology.

Genmutationer är orsaken till att cancer utvecklas. Det finns därför ett stort behov av att hitta metoder som kan visualisera muterade cancergener i celler eller vävnader. Nu har forskare vid Uppsala universitet vidareutvecklat teknik för att kunna se flera olika typer av genskador...

Värmekamera - nygammal teknik för diagnostik blir allt bättre

Idag kan moderna värmekameror användas som ett komplement till undersökningar av olika sjukdomstillstånd. Men redan på 400-talet före Kristus använde ”läkarkonstens fader” Hippokrates sig av värmediagnostik.

Hippokrates metod var kanske lite primitiv i våra ögon men fungerade. Man smorde in patientens kropp med lera och de delar som torkade snabbast hade högre temperatur och visade alltså någon form av sjukdomstillstånd. Den första termometern kom 1592 och infrarött ljus upptäcktes år 1800. Som en pionjär med fotografering av infrarött ljus, så kallad termografi (...

Sidor

Populära artiklar

 

Upptäkt kan bota diabetes 2

Forskare har upptäckt en helt ny signalväg i muskelceller som med god sannolikhet kan användas för att hitta en ny sorts mediciner mot typ 2 diabetes.
Läs mer

 

Dold ryggsjukdom lyfts fram

Personer som lider av inflammatorisk ryggsjukdom har en betydligt större sjukdomsbörda än vad man tidigare trott. Det visar en ny svensk studie.
Läs mer

 

Patenternas makthavare nr 1

Reumatikerförbundets ordförande Anne Carlsson är patienternas främsta makthavare.
Läs mer

 

Helt ny cancerbehandling

Ett forskarlag från fem svenska universitet har hittat ett helt nytt sätt att behandla cancer.
Läs mer

 

Gilla oss på Facebook

Nya medlemmar

Som medlem kommer du få erbjudanden om exempelvis utbildningar, förhandsinformation och nyhetsbrev. Det är gratis och har inga förpliktelser, men du bidrar till att göra patienternas röst hörd!

Vi har nu 18710 medlemmar!
Senaste är:

pcheappanty

YAQyaT1Q

soledude

Gittan_2

Valdemar

Philippa

acanbrackloga

semettsmelli

Gullan64

bergliot

Populära artiklar

 

Mer tid för patienten i England

En ny jämförelse visar att svenska läkare lägger ner dubbelt så mycket av sin arbetsdag på administrativt arbete som sina kolleger i England.
Läs mer

 

Tro på forskningspatient.se

En projektrapport rörande kliniska prövningar framhåller webbplatsen forskningspatient.se som en viktig del för att lösa problemet med att få fram fler patienter till kliniska studier.
Läs mer

 

Lovar snabb cancerbehandling

24 socialdemokrater lovar högst fyra veckors väntan på canceroperation om de vinner valet.
Läs mer

 

Vaccin mot diabetes typ 1?

Flera forskare och företag arbetar just nu för att framställa ett vaccin mot diabetes typ 1. Kan det bli verklighet inom kort?
Läs mer

 

Rehabiliteringsträdgård hjälper

Naturunderstödd rehabilitering i rehabiliteringsträdgård har visat sig vara en bra och stödjande miljö för människor som drabbats av stressrelaterade sjukdomar.
Läs mer

 

Förbättrad klagomålshantering

Regeringen vill tillsätta en utredare som ska se över hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården. Målet är att göra hanteringen av dessa ärenden enklare, effektivare och mer ändamålsenlig.
Läs mer

 

Omvärldsnyheter

Välkommen logga in

PATIENTTORGET nyhetsbrev (c:a 1 g/månad)

Prenumera på vårt nyhetsbrev!

Våra vänner

Vi stöder....

Annonser

Nyhetsbrev

Här kan du välja de nyhetsbrev du vill prenumerera på, eller avsluta. Man behöver inte vara medlem.

Feldenkrais kan hjälpa dig

Övningar du kan göra själv

Moshe Feldenkrais har blivit känd som skapare av en metod som hjälper kroppen att återfå sin fysiologiska förmåga med anpassade övningar. Vi har samlat några övningar som du kan göra för att träna och utvärdera denna fina metod mot smärta, oro och spänning.
Läs mer

Annons

Hitta smärtklinik

Lista över alla smärtenheter

Vi presenterar den första kompletta listan med 244 svenska smärtenheter. Den består av allt i från universitetssjukhusens stora kliniker till små mottagningar.
Läs mer