Tragiska öden som inte fått ersättning av Patientförsäkringen

Vi har i Sverige ett utvecklat och lite unikt sätt att hantera patienter som tycker sig vara felbehandlade eller skadade av vården. Systemet är bra och ambitiöst, åtminstone på pappret, men ca 1500 anmälningar per år får avslag och en del av dessa är mycket missnöjda och har fått avslag av lite underliga skäl. Vi har tittat lite närmare på detta och exemplifierar med några fall där patienter delat med sig sin historia till Patienttorget.

När man vill anmäla en skada man åsamkats i vården gör man det till Patientförsäkringen LÖF. Vill man anmäla eller klaga på vården...

Fattiga har inte råd att bli friska

De som är sjuka av kvicksilver i sina amalgamfyllningar får sällan medicinskt eller ekonomiskt stöd till fyllningsbytet trots tydlig lagstiftning. Fattiga har sällan råd och tvingas till fortsatt sjukdom när stödet uteblir, skriver Tandvårdsskadeförbundet.

Landsting och regioner kan enligt tandvårdsförordningens 6 och 7 §§ betala ut bidrag till personer som är sjuka av sina dentala material. Få vet dock om möjligheten och den regionala byråkratin medför långa handläggningstider och stor osäkerhet. Beslut går inte att överklaga och den statliga tillsynen över...

Nyheter och trender inom cancerforskningen

Ett tjugotal av världens ledande cancerforskare deltar i konferensen Swedish Cancer Research Meeting 2014 vid Karolinska Institutet. Deras presentationer kommer att varvas med det senaste från svensk cancerforskning. Allt från tumörbiologi till läkemedelsutveckling och implementering i vården, inom alla cancerområden.

På temat behandling på det vetenskapliga programmet kretsar mycket kring det heta området immunterapi. Tanken är att aktivera patientens eget immunförsvar så att det attackerar cancercellerna. Idag finns sådana läkemedel på marknaden för hudcancern...

Banbrytande medicinsk forskning belönas

Professor Yihai Cao vid Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi tilldelas Medicine Doktor Axel Hirsch Pris för forskning inom kemi/fysiologi. Han får priset för sina banbrytande studier av blodkärlsbildning och dess betydelse vid olika fysiologiska och patologiska (sjukdoms-) tillstånd.

Yihai Cao utnämndes 2004 till professor i vaskulär biologi vid Karolinska Institutet. Hans forskning är inriktad på angiogenes, den process i kroppen som leder till nybildning av blodkärl. Angiogenes styrs av olika tillväxtfaktorer och påverkar såväl uppkomst av vissa...

Låg kunskap om att välfärden slår rekord

En rapport och tillhörande undersökning som Sveriges Kommuner och Landsting presenterar visar att vi aldrig satsat mer på välfärden än idag. Samtidigt är kunskapen om att så är fallet låg. Allmänheten tror att det satsades mer förr.

Diskussionen om välfärdens finansiering är viktig och behöver baseras på fakta. Rapporten "Välfärdstjänsternas utveckling 1980-2012" visar att vi aldrig lagt mer resurser på välfärden än vad vi gör idag.

– Resurserna för välfärden har ökat och ligger idag på högre nivåer än någonsin tidigare. Det finns omfördelningar mellan olika...

Paracetamol endast på apotek

Läkemedelsverket föreslår att receptfria tabletter med paracetamol inte längre ska få säljas på andra försäljningsställen än apotek efter den 1 mars 2015. Att Läkemedelsverket föreslår denna begränsning signalerar tydligt att paracetamol inte är ett riskfritt preparat och tydliggör dessutom behovet av den farmaceutiska kompetensen, menar Sveriges Farmaceuter.

Bakgrunden till förslaget från Läkemedelsverket är en ökning av antalet förgiftningsfall de senaste åren där man kan se ett samband med den ökade tillgängligheten.

– Det är glädjande nyheter. Att...

Centrum för personcentrerad vård (GPCC) lovordar Patienttorget

Begreppet personcentrerad vård omfattar alla former av hälso- och sjukvård, rehabilitering och omsorg. ”En patient är en person som är mer än sin sjukdom”.

Personcentrerad vård ser patienten som en kapabel person med resurser och förmågor. Sjukvården har i allt för hög utsträckning fokuserat på biologiska mätmetoder och personen har kommit i bakgrunden. Patienten som person skall få vara en aktiv part i den gemensamt planerade vården.

GPCC
Gothenburg University Centre for Personcentred Care – GPCC invigdes år 2010, med stöd från...

Dödlighetskurvan för prostatacancer måste brytas

Rubriken är temat på höstens prostatacancerkampanj. Prostatacancerförbundet har skickat ut brev med åtgärdsförslag till alla riksdags- och landstingspolitiker. Anledningen är att det behövs akuta åtgärder för Sveriges vanligaste cancerform.

Prostatacancer har de längsta väntetiderna av alla andra cancerformer och det är lika många som dör i sjukdomen som för trettio år sedan.

Sverige i botten jämfört med andra länder i Europa
Kampen mot cancern har varit mycket framgångsrik i västvärlden. Dödligheten har minskat väsentligt och många...

Spenat ger viktminskning

Under senare år har forskare vid Lunds universitet presenterat forskningsresultat kring viktnedgång med hjälp av thylakoider i form av ett spenatextrakt. Nu är den första långtidsstudien på människor publicerad och resultaten är entydiga.

Med tillskott av thylakoider stärks den egna produktionen av mättnadshormoner vilket hjälper oss att hålla en hälsosam kosthållning.

- Analyserna visar att en shot med thylakoider före frukost gör att suget efter sött minskar och att mättnadskänslan håller i sig hela dagen, säger Charlotte Erlanson-Albertsson, professor i...

Miljökapanj för att lämna in överblivna läkemedel

Det ska vara enkelt för apotekskunderna att värna om miljön. För att öka inlämningen av överblivna läkemedel delar Apotek Hjärtat nu ut en miljöpåsen till alla receptkunder och uppmanar egenvårdskunderna att själva ta en påse inne på apoteken.

250 ton läkemedel kastas i hushållsavfallet varje år i Sverige, till exempel i samband med flyttstädningar. Omkring 1,3 miljoner flyttningar sker varje år inom landet, enligt SCB.

– På hösten går många flyttlass och istället för att slänga gamla läkemedel i soporna eller avloppet, vill vi att fler ska lämna in resterna...

Ökad lönsamhet inom Apoteksgruppen

Delårsrapporten för Apoteksgruppen, som godkändes av styrelsen idag, visar en ökning av rörelseresultat med 7,9 procent och ökad omsättning med 1,3 procent för apoteken i kedjan jämfört med samma period 2013.

Trenyöppningar av apotek har skett i Göteborg, Västerås samt Söderköping. Via en ny hemsida kommer Apoteksgruppen att kunna erbjuda sina kunder e-handel för receptbelagda läkemedel.

- Vi arbetar på olika sätt med att förbättra och bredda våra kunderbjudanden och ser e-handelslösningen som ett viktigt komplement till besöken på våra apotek. Att kunden i...

Tre av fyra beredda att gentesta sig för att få personlig diet

Topsa dig själv, skicka iväg ett gentest och få veta hur just du ska äta för att förbättra hälsan. Trots kritiken mot gentester, så tyder en studie vid Lunds universitet på att allt fler är intresserade av dem. Vem vill inte veta om man kan fortsätta med pasta och bröd?

Chansen att få individuella råd om hur just du ska äta, överväger bristerna med dagens gentester för de flesta. Etikern Jennie Ahlgren bygger sin doktorsavhandling Personaliserad nutrition och etik - en empirisk studie av svenska konsumenters inställning till gentester för hälsans skull på...

Antalet fall av stroke och hjärtinfarkt skulle kunna minska

En ny studie visar att antalet fall av stroke och hjärtinfarkt kan minska om blodtryckssänkande läkemedel skrivs ut efter en samlad riskbedömning, i stället för att som idag basera behandlingen på blodtrycksnivån. Studien publiceras idag i tidskriften The Lancet.

Ett internationellt forskarlag, lett av Johan Sundström vid Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR), har med data från ett dussintal läkemedelsstudier tagit reda på hur man mest effektivt använder sig av blodtryckssänkande läkemedel. Forskarna började med att räkna ut risken för en hjärt-kärlhändelse  (...

Glädje i vårdandets värld främjar hälsoprocesserna

Glädje kan medverka till kroppsligt, själsligt och andligt välbefinnande med en känsla av utveckling som främjar hälsoprocesserna. Det framgår i Ginger Selanders studie om glädje i vårdande. 

Hur gestaltar sig glädje som idé i vårdandet i en historisk vårdande verklighet? Det är en av frågorna som behandlas i Ginger Selanders avhandling. Avhandlingen har en idéhistorisk inriktning och bygger på sjuksköterskors berättelser om vårdande från 1900–1933. En tid som hör till den preteoretiska epoken då kunskapsområdet är under uppbyggnad. De banbrytande idéerna kring...

En medicinsk kurort i tiden

Spahotellet Varbergs Kurort fullkomligt andas klassisk kurort men har mycket nytt att erbjuda och ett perfekt läge. Här är det många saker på gång där man kontinuerligt förnyar och utvecklar ett koncept som redan nu upplevs som genomtänkt, unikt och seriöst.

Att vara gäst på Varbergs Kurort känns verkligen som en lisa för själen. Hela anläggningen utstrålar avkoppling och helande. Det sitter förmodligen i väggarna då Varbergs Kurort har en lång historia och startades redan 1904 av ortens stadsläkare Johan Severin Almer som var övertygad om att havsklimatet samt sol...

Sidor

Populära artiklar

 

Upptäkt kan bota diabetes 2

Forskare har upptäckt en helt ny signalväg i muskelceller som med god sannolikhet kan användas för att hitta en ny sorts mediciner mot typ 2 diabetes.
Läs mer

 

Dold ryggsjukdom lyfts fram

Personer som lider av inflammatorisk ryggsjukdom har en betydligt större sjukdomsbörda än vad man tidigare trott. Det visar en ny svensk studie.
Läs mer

 

Patenternas makthavare nr 1

Reumatikerförbundets ordförande Anne Carlsson är patienternas främsta makthavare.
Läs mer

 

Helt ny cancerbehandling

Ett forskarlag från fem svenska universitet har hittat ett helt nytt sätt att behandla cancer.
Läs mer

 

Gilla oss på Facebook

Nya medlemmar

Som medlem kommer du få erbjudanden om exempelvis utbildningar, förhandsinformation och nyhetsbrev. Det är gratis och har inga förpliktelser, men du bidrar till att göra patienternas röst hörd!

Vi har nu 18913 medlemmar!
Senaste är:

adutschulwealth

Pawnstar

sandydear

Ellege

Rocket1950

TuKoVi

drkillgren

Yafhusufqjdk

m.shieldhammer@...

KalleNalle

Populära artiklar

 

Mer tid för patienten i England

En ny jämförelse visar att svenska läkare lägger ner dubbelt så mycket av sin arbetsdag på administrativt arbete som sina kolleger i England.
Läs mer

 

Tro på forskningspatient.se

En projektrapport rörande kliniska prövningar framhåller webbplatsen forskningspatient.se som en viktig del för att lösa problemet med att få fram fler patienter till kliniska studier.
Läs mer

 

Lovar snabb cancerbehandling

24 socialdemokrater lovar högst fyra veckors väntan på canceroperation om de vinner valet.
Läs mer

 

Vaccin mot diabetes typ 1?

Flera forskare och företag arbetar just nu för att framställa ett vaccin mot diabetes typ 1. Kan det bli verklighet inom kort?
Läs mer

 

Rehabiliteringsträdgård hjälper

Naturunderstödd rehabilitering i rehabiliteringsträdgård har visat sig vara en bra och stödjande miljö för människor som drabbats av stressrelaterade sjukdomar.
Läs mer

 

Förbättrad klagomålshantering

Regeringen vill tillsätta en utredare som ska se över hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården. Målet är att göra hanteringen av dessa ärenden enklare, effektivare och mer ändamålsenlig.
Läs mer

 

Omvärldsnyheter

Välkommen logga in

PATIENTTORGET nyhetsbrev (c:a 1 g/månad)

Prenumera på vårt nyhetsbrev!

Våra vänner

Vi stöder....

Annonser

Nyhetsbrev

Här kan du välja de nyhetsbrev du vill prenumerera på, eller avsluta. Man behöver inte vara medlem.

Feldenkrais kan hjälpa dig

Övningar du kan göra själv

Moshe Feldenkrais har blivit känd som skapare av en metod som hjälper kroppen att återfå sin fysiologiska förmåga med anpassade övningar. Vi har samlat några övningar som du kan göra för att träna och utvärdera denna fina metod mot smärta, oro och spänning.
Läs mer

Annons

Hitta smärtklinik

Lista över alla smärtenheter

Vi presenterar den första kompletta listan med 244 svenska smärtenheter. Den består av allt i från universitetssjukhusens stora kliniker till små mottagningar.
Läs mer