Därför fungerar rehabiliteringsträdgård

trädgård

Naturunderstödd rehabilitering (NUR) i Alnarps rehabiliteringsträdgård har visat sig vara en bra och stödjande miljö för människor som drabbats av stressrelaterade sjukdomar. Anna María Pálsdóttir beskriver i en avhandling från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) vad som krävs för att en anläggning ska fungera på detta sätt. Bland annat visar resultaten att personer i NUR har stort behov av att kunna vara ensamma i mötet med naturen.

Alnarps rehabiliteringsträdgård grundades 2002 som ett forsknings- och utvecklingsprojekt om naturunderstödd rehabilitering (NUR). Grunden var olika belägg – delvis rent erfarenhetsmässiga, delvis grundade på forskning – för att naturmiljöer kan ha en positiv inverkan på människors hälsa och välbefinnande Verksamheten har sedan dess vuxit, bland annat genom samarbeten med sjukvården i Region Skåne.

Det växande intresset för naturunderstödd rehabilitering har gjort att det nu finns ett behov av certifiering av anläggningar med sådan verksamhet, inte minst i samband med offentliga upphandlingar. Anna María Pálsdóttir har i sitt doktorsarbete vid SLU undersökt faktorer som påverkar rehabiliteringen och som skulle kunna ingå i kvalitetskriterier vid certifiering.

I arbetet har hon följt och intervjuat människor som har deltagit i naturunderstödd rehabilitering i Alnarp, och hon haft ett särskilt fokus på naturmiljöernas betydelse under rehabiliteringen – i synnerhet de kvaliteter som har en positiv inverkan. En kvalitet som inte har uppmärksammats tidigare är social tystnad, som handlar om deltagarnas behov av att få vara ensamma i mötet med naturen.

En viktig del i avhandlingen är en förklaringsmodell som visar hur stödjande naturmiljöer och naturrelaterade aktiviteter kan underlätta naturunderstödd rehabilitering. De viktigaste kvaliteterna hos stödjande miljöer i Alnarps rehabiliteringsträdgård var rofylldhet, natur, utsikt, tillflykt och rymd. Dessutom var det viktigt för deltagarna att ha lämnat sin vardagsmiljö, att få känna fascination, att ingå i ett engagerande sammanhang och att miljön bidrar till att man gör något man har lust att göra.

Bland deltagarna sågs många positiva förändringar avseende självskattad hälsa, förbättrad funktion i vardagen, återgång i arbete och upplevda värden av aktiviteter i vardagen; i synnerhet värdet av självbelönande aktiviteter. Naturaktiviteter som gav återhämtning under rehabiliteringen fick utrymme i deltagarnas vardag. Resultaten kan användas som vägledning vid utformning av utemiljöer och som utgångspunkt i det framtida arbetet med att utarbeta kvalitetskriterier för certifiering av stödjande miljöer i naturunderstödd rehabilitering.

Foto: Mats Montner

 

Dela med dig! Dela med dig!

Välkommen logga in

Populära artiklar

 

Upptäkt kan bota diabetes 2

Forskare har upptäckt en helt ny signalväg i muskelceller som med god sannolikhet kan användas för att hitta en ny sorts mediciner mot typ 2 diabetes.
Läs mer

 

Dold ryggsjukdom lyfts fram

Personer som lider av inflammatorisk ryggsjukdom har en betydligt större sjukdomsbörda än vad man tidigare trott. Det visar en ny svensk studie.
Läs mer

 

Patenternas makthavare nr 1

Reumatikerförbundets ordförande Anne Carlsson är patienternas främsta makthavare.
Läs mer

 

Helt ny cancerbehandling

Ett forskarlag från fem svenska universitet har hittat ett helt nytt sätt att behandla cancer.
Läs mer

 

Gilla oss på Facebook

Nya medlemmar

Som medlem får erbjudanden om exempelvis utbildningar, förhandsinformation och nyhetsbrev. Det är gratis och har inga förpliktelser, och du bidrar till att göra patienternas röst hörd!

Vi har nu 30051 medlemmar!
Senaste är:

rfobudhramrodol

MrsMik

rosariocimitiere94

kathireveley24700

loribeale56112503215

finlaymaloney00

vthbrigette0244

chiaix560632926

staceybrim7353745

kassiescoggins76

Nytt och Notiser

 

Mer tid för patienten i England

En ny jämförelse visar att svenska läkare lägger ner dubbelt så mycket av sin arbetsdag på administrativt arbete som sina kolleger i England.
Läs mer

 

Tro på forskningspatient.se

En projektrapport rörande kliniska prövningar framhåller webbplatsen forskningspatient.se som en viktig del för att lösa problemet med att få fram fler patienter till kliniska studier.
Läs mer

 

Lovar snabb cancerbehandling

24 socialdemokrater lovar högst fyra veckors väntan på canceroperation om de vinner valet.
Läs mer

 

Vaccin mot diabetes typ 1?

Flera forskare och företag arbetar just nu för att framställa ett vaccin mot diabetes typ 1. Kan det bli verklighet inom kort?
Läs mer

 

Rehabiliteringsträdgård hjälper

Naturunderstödd rehabilitering i rehabiliteringsträdgård har visat sig vara en bra och stödjande miljö för människor som drabbats av stressrelaterade sjukdomar.
Läs mer

 

Förbättrad klagomålshantering

Regeringen vill tillsätta en utredare som ska se över hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården. Målet är att göra hanteringen av dessa ärenden enklare, effektivare och mer ändamålsenlig.
Läs mer

 

VÅRT NYHETSBREV (högst 1 g/månad)

Prenumera på vårt nyhetsbrev!

Våra vänner

Vi stöder....

Annonser

Nyhetsbrev

Här kan du välja de nyhetsbrev du vill prenumerera på, eller avsluta. Man behöver inte vara medlem.

Feldenkrais kan hjälpa dig

Övningar du kan göra själv

Moshe Feldenkrais har blivit känd som skapare av en metod som hjälper kroppen att återfå sin fysiologiska förmåga med anpassade övningar. Vi har samlat några övningar som du kan göra för att träna och utvärdera denna fina metod mot smärta, oro och spänning.
Läs mer

Annons

Hitta smärtklinik

Lista över alla smärtenheter

Vi presenterar den första kompletta listan med 244 svenska smärtenheter. Den består av allt i från universitetssjukhusens stora kliniker till små mottagningar.
Läs mer