Helt nytt sätt att behandla cancer

MTH1 protein

Robert Gustafsson, doktorand i biokemi vid Stockholms universitet, och Markel Martinez, utbytesstudent från Spanien som skriver sin kandidatuppsats i bioteknik vid Stockholms universitet, ingår i ett forskarlag från fem svenska universitet som har hittat ett helt nytt sätt att behandla cancer.

Konceptet har presenterats i den ansedda tidskriften Nature och bygger på att hämma ett specifikt enzym, MTH1, som cancerceller till skillnad från normala celler är beroende av för sin överlevnad.

- I den nyss utkomna artikeln  i Nature har vi tittat på hur olika läkemedelskandidater binder in till ett speciellt protein. På detta sätt kan vi få information om hur man kan utveckla dessa läkemedel så att de kan bli bättre anpassade för att binda in till ett visst protein och den sjukdomen som proteinet representerar, säger Robert.

Proteinet Robert och Markel gör experiment på vid strålrör I911-MX  behövs för cancercellens tillväxt. Proteinet tar hand om restprodukter i cancercellerna som bildas av cellens ämnesomsättning. I cancerceller bildas mycket fler restprodukter eftersom de har en ökad metabolism och celldelningstakt. Restprodukterna, som är reaktiva syreföreningar, kan skada byggstenarna till DNA och orsakar i förlängningen programmerad celldöd.

- Om vi slår ut proteinet så att det inte kan göra sin verkan så dör cancercellerna för att det bildas för mycket restprodukter vilket förstör cancercellernas DNA. Det intressanta är att det bara är cancercellerna som dör för kroppens friska celler har andra sätt att ta hand om de skadade DNA-byggstenarna, säger Robert.

Detta gör läkemedlet oerhört kraftfullt. Läkemedlet är fortfarande i teststadiet, man testar på möss och uttagna cancertumörceller från människor just nu. Man gör kontroller så att läkemedlet uppför sig på rätt sätt och träffar just det proteinet som det ska rikta in sig på. Det sker en kontinuerlig utveckling av läkemedelskandidaterna och Robert och Markels team hoppas påbörja kliniska studier inom 1-1,5 års tid. 

- För att få den atomära upplösningen som krävs för att se hur läkemedlet binder in till proteinet behöver vi synkrotronljus. Synkrotronljuset är ett väldigt starkt röntgenljus och med det kan vi se saker med väldigt små avstånd, t.ex. avstånden mellan atomerna i ett protein, säger Robert.

Robert och Markel tillhör docent Pål Stenmarks grupp vid Stockholms universitet. Gruppen är ansvarig för arbetet med att i atomär upplösning kunna visa hur de olika läkemedelskandidaterna binder in till proteinet genom användning av röntgenkristallografi.  Utan den information om proteinets uppbyggnad som de får genom experiment vid MAX IV-laboratoriet skulle det inte vara möjligt att utveckla läkemedlet som gör det möjligt att behandla cancer på ett helt nytt sätt.

Om MAX IV-laboratoriet MAX IV-laboratoriet är en nationell anläggning med Lunds universitet som värduniversitet. MAX IV-laboratoriets acceleratorer producerar röntgenstrålar av mycket hög intensitet och kvalitet. Nästan 1000 forskare från hela världen kommer varje år till labbet och använder röntgenstrålarna i vetenskaplig forskning för att göra det osynliga synligt. MAX IV-laboratoriet bygger just nu en ny anläggning vilken kommer att bli den mest briljanta röntgenkällan i världen när den invigs sommaren 2016.

Bilden: Bild på strukturen av proteinet MTH1 och dess interaktion med läkemedelskandidaten TH588 som hämmar proteinets funktion i cancercellen vilket gör att den dör.

(Pressmeddelande)

Dela med dig! Dela med dig!

Välkommen logga in

Populära artiklar

 

Upptäkt kan bota diabetes 2

Forskare har upptäckt en helt ny signalväg i muskelceller som med god sannolikhet kan användas för att hitta en ny sorts mediciner mot typ 2 diabetes.
Läs mer

 

Dold ryggsjukdom lyfts fram

Personer som lider av inflammatorisk ryggsjukdom har en betydligt större sjukdomsbörda än vad man tidigare trott. Det visar en ny svensk studie.
Läs mer

 

Patenternas makthavare nr 1

Reumatikerförbundets ordförande Anne Carlsson är patienternas främsta makthavare.
Läs mer

 

Helt ny cancerbehandling

Ett forskarlag från fem svenska universitet har hittat ett helt nytt sätt att behandla cancer.
Läs mer

 

Gilla oss på Facebook

Nya medlemmar

Som medlem får erbjudanden om exempelvis utbildningar, förhandsinformation och nyhetsbrev. Det är gratis och har inga förpliktelser, och du bidrar till att göra patienternas röst hörd!

Vi har nu 30052 medlemmar!
Senaste är:

ariannem41531978993

rfobudhramrodol

MrsMik

rosariocimitiere94

kathireveley24700

loribeale56112503215

finlaymaloney00

vthbrigette0244

chiaix560632926

staceybrim7353745

Nytt och Notiser

 

Mer tid för patienten i England

En ny jämförelse visar att svenska läkare lägger ner dubbelt så mycket av sin arbetsdag på administrativt arbete som sina kolleger i England.
Läs mer

 

Tro på forskningspatient.se

En projektrapport rörande kliniska prövningar framhåller webbplatsen forskningspatient.se som en viktig del för att lösa problemet med att få fram fler patienter till kliniska studier.
Läs mer

 

Lovar snabb cancerbehandling

24 socialdemokrater lovar högst fyra veckors väntan på canceroperation om de vinner valet.
Läs mer

 

Vaccin mot diabetes typ 1?

Flera forskare och företag arbetar just nu för att framställa ett vaccin mot diabetes typ 1. Kan det bli verklighet inom kort?
Läs mer

 

Rehabiliteringsträdgård hjälper

Naturunderstödd rehabilitering i rehabiliteringsträdgård har visat sig vara en bra och stödjande miljö för människor som drabbats av stressrelaterade sjukdomar.
Läs mer

 

Förbättrad klagomålshantering

Regeringen vill tillsätta en utredare som ska se över hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården. Målet är att göra hanteringen av dessa ärenden enklare, effektivare och mer ändamålsenlig.
Läs mer

 

VÅRT NYHETSBREV (högst 1 g/månad)

Prenumera på vårt nyhetsbrev!

Våra vänner

Vi stöder....

Annonser

Nyhetsbrev

Här kan du välja de nyhetsbrev du vill prenumerera på, eller avsluta. Man behöver inte vara medlem.

Feldenkrais kan hjälpa dig

Övningar du kan göra själv

Moshe Feldenkrais har blivit känd som skapare av en metod som hjälper kroppen att återfå sin fysiologiska förmåga med anpassade övningar. Vi har samlat några övningar som du kan göra för att träna och utvärdera denna fina metod mot smärta, oro och spänning.
Läs mer

Annons

Hitta smärtklinik

Lista över alla smärtenheter

Vi presenterar den första kompletta listan med 244 svenska smärtenheter. Den består av allt i från universitetssjukhusens stora kliniker till små mottagningar.
Läs mer