Mer tid för patienten hos läkare i England

Harley Street skylt

En ny jämförelse visar att svenska läkare lägger mer än dubbelt så mycket av sin arbetsdag på administrativt arbete som sina kolleger i England. Många läkare i studien anser att de elektroniska journal- och administrationssystem som införts under 2000-talet är en tidstjuv.

Studien, som presenteras i Läkartidningen, bygger på ett examensarbete från läkarprogrammet vid Lunds universitet, författat av Anja Arnholdt-Olsson och Johanna Edvardsson. Med utgångspunkt i den pågående debatten om hur läkare i Sverige använder sin tid väcktes deras intresse för att jämföra med något annat land.

- Engelsk sjukvård har rykte om sig att ha mindre administration än sjukvården i Sverige. Samtidigt finns likheter som gör en jämförelse relevant, t.ex. är kostnadsandelen av BNP för sjukvården ungefär densamma i båda länder, berättar Johanna Edvardsson.

Studien genomfördes vid de kirurgiska enheterna på tre sjukhus i Skåne och två i England. Studien visade att de svenska läkarna lade nästan lika mycket tid av sin arbetsdag på administrativt arbete (37 procent) som tid med patienterna (40 procent). I England såg det annorlunda ut - 15 procent av arbetsdagen bestod av administrativt arbete medan 66 procent var patienttid.

85 procent av de svenska läkarna ansåg också att de hade fler arbetsuppgifter än de hann med, och 67 procent önskade att de kunde lägga mindre tid på patientanknutet administrationsarbete.

- Många svenska läkare i studien var kritiska mot utformningen av de elektroniska administrationssystem som införts under 2000-talet och de såg stora möjligheter till förbättringar av dessa, förklarar Anja Arnholdt-Olsson.

Läkarna ansåg att systemen är långsamma, dåligt integrerade och inte tillräckligt anpassade till användaren. Det leder till dubbelarbete och till att onödigt mycket tid går åt till att söka information om patienterna. Ett flertal läkare kände oro för att missa viktig information, vilket både är en  patientsäkerhets- och en arbetsmiljöfråga, menar de båda uppsatsförfattarna.

Studien visar bland annat också att läkarna i England har längre arbetsdagar. Jämför man det faktiska antalet arbetstimmar istället för andelen av arbetsdagen blir skillnaderna i patienttid därför ännu större. De brittiska läkarna tillbringade i genomsnitt åtta timmar med patienten att jämföra med de svenska kollegernas 3,3 timmar. Både i Sverige och England lade läkarna endast några få procent av arbetsdagen på utbildning och forskning.

- En del av de svenska läkarna uttryckte att de hade så mycket att göra att de prioriterar bort sin utbildning. För en ST-läkare ingår utbildningen som en del av arbetstiden, och trängs den undan riskerar vi att få sämre läkare, säger Johanna Edvardsson.

Kirurger har förhållandevis mycket patienttid jämfört med andra specialiteter. Anja Arnholdt-Olsson och Johanna Edvardsson misstänker därför att många läkare kanske måste lägga ännu mer av sin tid på administration än de som deltagit i studien.

Fakta om uppsatsen/studien
”The general surgeons’ workday – time registration & doctors’ opinions regarding administration – a comparative study between Sweden and England”, examensarbete från läkarprogrammet vid Lunds universitet, Anja Arnholdt-Olsson och Johanna Edvardsson.

Examensarbetet består av tre delstudier, en tidsstudie, en enkätstudie samt ett tidsutvärderingsformulär. I Sverige deltog kirurgienheterna vid Centralsjukhuset i Kristianstad och Ystads lasarett. Enkät- och tidsutvärderingsdelarna omfattade även kirurgin på Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund. I England var deltagande kirurgiavdelningar från sjukhusen Milton Keynes Hospital, NHS Foundation Trust, och Broomfield Hospital, Mid Essex Hospital Services NHS Trust.

Dela med dig! Dela med dig!

Välkommen logga in

Populära artiklar

 

Upptäkt kan bota diabetes 2

Forskare har upptäckt en helt ny signalväg i muskelceller som med god sannolikhet kan användas för att hitta en ny sorts mediciner mot typ 2 diabetes.
Läs mer

 

Dold ryggsjukdom lyfts fram

Personer som lider av inflammatorisk ryggsjukdom har en betydligt större sjukdomsbörda än vad man tidigare trott. Det visar en ny svensk studie.
Läs mer

 

Patenternas makthavare nr 1

Reumatikerförbundets ordförande Anne Carlsson är patienternas främsta makthavare.
Läs mer

 

Helt ny cancerbehandling

Ett forskarlag från fem svenska universitet har hittat ett helt nytt sätt att behandla cancer.
Läs mer

 

Gilla oss på Facebook

Nya medlemmar

Som medlem får erbjudanden om exempelvis utbildningar, förhandsinformation och nyhetsbrev. Det är gratis och har inga förpliktelser, och du bidrar till att göra patienternas röst hörd!

Vi har nu 30052 medlemmar!
Senaste är:

ariannem41531978993

rfobudhramrodol

MrsMik

rosariocimitiere94

kathireveley24700

loribeale56112503215

finlaymaloney00

vthbrigette0244

chiaix560632926

staceybrim7353745

Nytt och Notiser

 

Mer tid för patienten i England

En ny jämförelse visar att svenska läkare lägger ner dubbelt så mycket av sin arbetsdag på administrativt arbete som sina kolleger i England.
Läs mer

 

Tro på forskningspatient.se

En projektrapport rörande kliniska prövningar framhåller webbplatsen forskningspatient.se som en viktig del för att lösa problemet med att få fram fler patienter till kliniska studier.
Läs mer

 

Lovar snabb cancerbehandling

24 socialdemokrater lovar högst fyra veckors väntan på canceroperation om de vinner valet.
Läs mer

 

Vaccin mot diabetes typ 1?

Flera forskare och företag arbetar just nu för att framställa ett vaccin mot diabetes typ 1. Kan det bli verklighet inom kort?
Läs mer

 

Rehabiliteringsträdgård hjälper

Naturunderstödd rehabilitering i rehabiliteringsträdgård har visat sig vara en bra och stödjande miljö för människor som drabbats av stressrelaterade sjukdomar.
Läs mer

 

Förbättrad klagomålshantering

Regeringen vill tillsätta en utredare som ska se över hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården. Målet är att göra hanteringen av dessa ärenden enklare, effektivare och mer ändamålsenlig.
Läs mer

 

VÅRT NYHETSBREV (högst 1 g/månad)

Prenumera på vårt nyhetsbrev!

Våra vänner

Vi stöder....

Annonser

Nyhetsbrev

Här kan du välja de nyhetsbrev du vill prenumerera på, eller avsluta. Man behöver inte vara medlem.

Feldenkrais kan hjälpa dig

Övningar du kan göra själv

Moshe Feldenkrais har blivit känd som skapare av en metod som hjälper kroppen att återfå sin fysiologiska förmåga med anpassade övningar. Vi har samlat några övningar som du kan göra för att träna och utvärdera denna fina metod mot smärta, oro och spänning.
Läs mer

Annons

Hitta smärtklinik

Lista över alla smärtenheter

Vi presenterar den första kompletta listan med 244 svenska smärtenheter. Den består av allt i från universitetssjukhusens stora kliniker till små mottagningar.
Läs mer