Ny svensk studie lyfter fram dold ryggsjukdom

Rygg

Personer som lider av inflammatorisk ryggsjukdom har en betydligt större sjukdomsbörda än vad man tidigare trott – oavsett om de utvecklat skador på skelettet eller inte. Det visar en ny svensk studie som presenterats på den internationella reumatologikongressen EULAR i Paris.

Syftet med studien var att undersöka sjukdomsbördan hos personer med reumatisk inflammatorisk ryggsjukdom. Dessutom undersöktes skillnader mellan personer som fått förändringar synliga via röntgen som en följd av sin sjukdom och de som inte fått synliga röntgenförändringar.

Studien har genomförts i ett samarbete mellan biopharmaföretaget AbbVie och ett flertal reumatologkliniker i Sverige. Personer med inflammatorisk ryggsjukdom följdes under tre månader och under tiden insamlades information om symtom, sjukdomsaktivitet, funktion, livskvalitet, behandling, arbetsförmåga, hälso- och sjukvårdskontakter samt sjukdomshistoria.

Resultatet från studien visar att patienter utan synliga röntgenförändringar till och med hade en högre sjukdomsbörda än patienter med tydliga förändringar på röntgen.  De går dessutom länge utan diagnos, vilket kan fördröja behandling och möjlighet till lindring. Det framkommer i studien att patienterna i båda grupperna har haft sina symptom i många år i väntan på diagnos, i genomsnitt 9 år för patienter med röntgenförändringar och 6,7 år för patienter utan. Andra fynd från studien visar att det finns en hög andel kvinnor bland patienter utan röntgenförändringar.

- Det är en av de första gångerna vi tittar på patienter i klinisk miljö med inflammatorisk ryggsjukdom, utan att de har hunnit utveckla synliga röntgenförändringar. Detta är en svårdiagnostiserad ryggsjukdom. Det tar ofta lång tid, ibland flera år, för dessa patienter att få en korrekt diagnos. Det saknas även en speciell diagnoskod för denna patientgrupp. Det är viktigt att ställa diagnosen så tidigt som möjligt så att rätt behandling kan sättas in. Detta känns extra viktigt eftersom många av de drabbade är unga vuxna i 20-30 års ålder. Även genusperspektivet, det vill säga den relativt höga andelen kvinnor är ett intressant område att titta vidare på, säger Lennart Jacobsson, professor i reumatologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och huvudprövare i studien.

Fakta om Inflammatorisk ryggsjukdom
Inflammatorisk ryggsjukdom utan uttalade skelettförändringar är vanligare hos kvinnor medan inflammatorisk ryggsjukdom med skelettförändringar är vanligare hos män. Debutåldern är vanligen 20-30 år och mycket sällan över 45 år. Patienterna får ofta vänta fem-tio år på diagnos efter de första symptomen, delvis på grund av att en säker diagnos tidigare har krävt ett positivt fynd med konventionell röntgen. Eftersom utvecklande av sådana förändringar sker i lägre grad hos kvinnor (trots jämförbar grad av symtom) är denna ledtid längre för kvinnor. Exakta uppgifter för förekomsten av sjukdomen saknas, men baserat på svenska diagnosregister har ungefär 0,25-0,50 % av Sveriges befolkning inflammatorisk ryggsjukdom2. Det kan jämföras med till exempel ledgångsreumatism där förekomsten i befolkningen är 0,77 %.

Fakta om studien
I studien ingick 251 personer med inflammatorisk ryggsjukdom och syftet var att undersöka sjukdomsbördan hos dessa individer. Patientgruppen delades in i två undergrupper, de med synliga röntgenförändringar och de utan synliga röntgenförändringar. Studien genomfördes i samarbete med reumatologkliniker från Göteborg, Malmö/Lund, Skövde, Västerås, Falun och Stockholm.

Om AbbVie
AbbVie är ett globalt, forskningsbaserat biopharmaföretag som bildades år 2013. AbbVie utvecklar behandlingar för några av världens mest allvarliga sjukdomar. Företaget har cirka 25 000 medarbetare och marknadsför läkemedel i fler än 170 länder.  AbbVie Sverige har omkring 130 anställda och kontor i Solna, Stockholm.

Pressmeddelande

Dela med dig! Dela med dig!

Välkommen logga in

Populära artiklar

 

Upptäkt kan bota diabetes 2

Forskare har upptäckt en helt ny signalväg i muskelceller som med god sannolikhet kan användas för att hitta en ny sorts mediciner mot typ 2 diabetes.
Läs mer

 

Dold ryggsjukdom lyfts fram

Personer som lider av inflammatorisk ryggsjukdom har en betydligt större sjukdomsbörda än vad man tidigare trott. Det visar en ny svensk studie.
Läs mer

 

Patenternas makthavare nr 1

Reumatikerförbundets ordförande Anne Carlsson är patienternas främsta makthavare.
Läs mer

 

Helt ny cancerbehandling

Ett forskarlag från fem svenska universitet har hittat ett helt nytt sätt att behandla cancer.
Läs mer

 

Gilla oss på Facebook

Nya medlemmar

Som medlem får erbjudanden om exempelvis utbildningar, förhandsinformation och nyhetsbrev. Det är gratis och har inga förpliktelser, och du bidrar till att göra patienternas röst hörd!

Vi har nu 30052 medlemmar!
Senaste är:

ariannem41531978993

rfobudhramrodol

MrsMik

rosariocimitiere94

kathireveley24700

loribeale56112503215

finlaymaloney00

vthbrigette0244

chiaix560632926

staceybrim7353745

Nytt och Notiser

 

Mer tid för patienten i England

En ny jämförelse visar att svenska läkare lägger ner dubbelt så mycket av sin arbetsdag på administrativt arbete som sina kolleger i England.
Läs mer

 

Tro på forskningspatient.se

En projektrapport rörande kliniska prövningar framhåller webbplatsen forskningspatient.se som en viktig del för att lösa problemet med att få fram fler patienter till kliniska studier.
Läs mer

 

Lovar snabb cancerbehandling

24 socialdemokrater lovar högst fyra veckors väntan på canceroperation om de vinner valet.
Läs mer

 

Vaccin mot diabetes typ 1?

Flera forskare och företag arbetar just nu för att framställa ett vaccin mot diabetes typ 1. Kan det bli verklighet inom kort?
Läs mer

 

Rehabiliteringsträdgård hjälper

Naturunderstödd rehabilitering i rehabiliteringsträdgård har visat sig vara en bra och stödjande miljö för människor som drabbats av stressrelaterade sjukdomar.
Läs mer

 

Förbättrad klagomålshantering

Regeringen vill tillsätta en utredare som ska se över hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården. Målet är att göra hanteringen av dessa ärenden enklare, effektivare och mer ändamålsenlig.
Läs mer

 

VÅRT NYHETSBREV (högst 1 g/månad)

Prenumera på vårt nyhetsbrev!

Våra vänner

Vi stöder....

Annonser

Nyhetsbrev

Här kan du välja de nyhetsbrev du vill prenumerera på, eller avsluta. Man behöver inte vara medlem.

Feldenkrais kan hjälpa dig

Övningar du kan göra själv

Moshe Feldenkrais har blivit känd som skapare av en metod som hjälper kroppen att återfå sin fysiologiska förmåga med anpassade övningar. Vi har samlat några övningar som du kan göra för att träna och utvärdera denna fina metod mot smärta, oro och spänning.
Läs mer

Annons

Hitta smärtklinik

Lista över alla smärtenheter

Vi presenterar den första kompletta listan med 244 svenska smärtenheter. Den består av allt i från universitetssjukhusens stora kliniker till små mottagningar.
Läs mer