Vad ger lagarna dig för rätt?

Riksdagen ligger på Helgeandsholmen, och det var också platsen för Stockholms första sjukhus. Det var ett medeltida helgeandshus - Helige andes hus - en medeltida form av sjukhus och ålderdomshem, drivna av Heliga andens orden, en viktig del av tidens omsorgsväsen. Det omnämns för första gången 1301, men byggdes troligen några år tidigare. Kanske har detta inspirerat landets lagstiftande församling.

Läs här vad som är viktigt för lagstiftarna:

 

Grundlagen ger dig rätt till hälsa!

1 kap. Statsskickets grunder 

1§. All offentlig makt i Sverige utgår från folket.  Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas under lagarna. 

2§. Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten.Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

 

Men du kan inte kräva rätten till hälsa i domstol

Det kan ju tyckas märkligt att samhället ger oss rätt till hälsa, och denna fråga har förstås stötts och blötts bland jurister. Det finns ju skador och sjukdomar som samhället knappast kan skydda eller bota oss från? Om jag mister min arm i en olycka eller föds med fel kromosomer eller får en obotlig sjukdom? Och så fort vi skriver in en specifik rättighet, kan vi också kräva den, I Sverige eller genom EU-domstol.

Många ville inte heller ha den här skrivningen i den nya grundlagen då denna rätt mer är en samhällelig målsättning än en rättighet du kan gå till domstol med. Det torde aldrig gå att använda grundlagens rätt till hälsa för att gå till tings för att få sin rätt att vara frisk. Men det ger ju frågan om dina rättigheter i vården mycket stor tyngd. Så vi har skäl gå att vidare och se vilka rättigheter vi får i ramlagen som närmare reglerar sjukvården! Du kommer bli förvånad:

 

Den nya patientlagen - vad säger den?

Även denna lag inleds på ett lysande sätt med den målsättning som skall gälla:

6§. Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

7§. Patienten ska få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som är av god kvalitet och som står i överenstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Ändå vet vi att det inte är så. I vissa landsting är dödligheten i cancer 60 procent högre än i andra. Ojämlikheten drabbar inte bara beroende på var du bor, kvinnor får sämre hjärtsjukvård, lågutbildade sämre diabetetsvård o.s.v.

 

Bra vård skall du få - men när?

Även här är det klara besked i lagen:

2 kap. Tillgänglighet
1 Hälso- och sjukvården ska vara lätt tillgänglig.
2 Patienten ska, om det inte är uppenbart obehövligt, snarast få en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd.
3 Enligt 3§. hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska patienter erbjudas en vårdgaranti. Den ska innehålla en försäkran om att den enskilde inom viss tid får:

1. kontakt med primärvården,
2. besöka läkare inom primärvården,
3. besöka den specialiserade vården, och
4. planerad vård.
5. Om vårdgarantin enligt 3§ inte uppfylls av den vanliga primärvården, ska patienten få vård hos en annan vårdgivare utan extra kostnad för patienten. 
 

Men det där med rätt är väldigt relativt!

Det är tydligen förbjudet i lagen att inte omedelbart få träffa sin läkare!?

Men faktum är att inte heller denna skrivning ger Dig automatiskt rätt ens till den enklaste vård, än mindre rätt att få den vård du själv önskar. För att man skall ha en rättighet måste den nämligen uttryckligen anges som en sådan i lagen. 

Så läs mer om skillnaden mellan makt, rätt och skyldighet här

 

Dela med dig! Dela med dig!

Välkommen logga in

Populära artiklar

 

Upptäkt kan bota diabetes 2

Forskare har upptäckt en helt ny signalväg i muskelceller som med god sannolikhet kan användas för att hitta en ny sorts mediciner mot typ 2 diabetes.
Läs mer

 

Dold ryggsjukdom lyfts fram

Personer som lider av inflammatorisk ryggsjukdom har en betydligt större sjukdomsbörda än vad man tidigare trott. Det visar en ny svensk studie.
Läs mer

 

Patenternas makthavare nr 1

Reumatikerförbundets ordförande Anne Carlsson är patienternas främsta makthavare.
Läs mer

 

Helt ny cancerbehandling

Ett forskarlag från fem svenska universitet har hittat ett helt nytt sätt att behandla cancer.
Läs mer

 

Gilla oss på Facebook

Nya medlemmar

Som medlem får erbjudanden om exempelvis utbildningar, förhandsinformation och nyhetsbrev. Det är gratis och har inga förpliktelser, och du bidrar till att göra patienternas röst hörd!

Vi har nu 30052 medlemmar!
Senaste är:

ariannem41531978993

rfobudhramrodol

MrsMik

rosariocimitiere94

kathireveley24700

loribeale56112503215

finlaymaloney00

vthbrigette0244

chiaix560632926

staceybrim7353745

Nytt och Notiser

 

Mer tid för patienten i England

En ny jämförelse visar att svenska läkare lägger ner dubbelt så mycket av sin arbetsdag på administrativt arbete som sina kolleger i England.
Läs mer

 

Tro på forskningspatient.se

En projektrapport rörande kliniska prövningar framhåller webbplatsen forskningspatient.se som en viktig del för att lösa problemet med att få fram fler patienter till kliniska studier.
Läs mer

 

Lovar snabb cancerbehandling

24 socialdemokrater lovar högst fyra veckors väntan på canceroperation om de vinner valet.
Läs mer

 

Vaccin mot diabetes typ 1?

Flera forskare och företag arbetar just nu för att framställa ett vaccin mot diabetes typ 1. Kan det bli verklighet inom kort?
Läs mer

 

Rehabiliteringsträdgård hjälper

Naturunderstödd rehabilitering i rehabiliteringsträdgård har visat sig vara en bra och stödjande miljö för människor som drabbats av stressrelaterade sjukdomar.
Läs mer

 

Förbättrad klagomålshantering

Regeringen vill tillsätta en utredare som ska se över hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården. Målet är att göra hanteringen av dessa ärenden enklare, effektivare och mer ändamålsenlig.
Läs mer

 

VÅRT NYHETSBREV (högst 1 g/månad)

Prenumera på vårt nyhetsbrev!

Våra vänner

Vi stöder....

Annonser

Nyhetsbrev

Här kan du välja de nyhetsbrev du vill prenumerera på, eller avsluta. Man behöver inte vara medlem.

Feldenkrais kan hjälpa dig

Övningar du kan göra själv

Moshe Feldenkrais har blivit känd som skapare av en metod som hjälper kroppen att återfå sin fysiologiska förmåga med anpassade övningar. Vi har samlat några övningar som du kan göra för att träna och utvärdera denna fina metod mot smärta, oro och spänning.
Läs mer

Annons

Hitta smärtklinik

Lista över alla smärtenheter

Vi presenterar den första kompletta listan med 244 svenska smärtenheter. Den består av allt i från universitetssjukhusens stora kliniker till små mottagningar.
Läs mer