Utlandsvård - lättare än vård hemma?

Vy över Nice och Änglarnas bukt

Du har rätt att söka din vård hos landsting och privatläkare var som helst i Sverige för öppenvård, det vill säga mottagningsbesök och enkla ingepp. Men om du behöver läggas in och opereras, då krävs specialistvårdsremiss och betalningsbekräftelse från ditt hemlandsting. Det ordnar sig oftast om landstinget anser sig sakna kompetens, exempelvis när det gäller transplantationer. Men knappast om du själv väljer snabbhet och kvalitet på annat håll. Lättare är då att ta sig till annat land inom EU.

Den svenska patienten som är bosatt i Sverige och som vill ha vård i en annan medlemsstat måste då ha tillstånd av sin försäkringskassa. Man får inte vägra detta tillstånd om du inte kan få vård inom den tid som är "normal med hänsyn till ditt hälsotillstånd och sjukdomens prognos." Man har just slagit fast att detta också gäller privatsjukhus. 

Det värsta i denna konstruktion är att om man är van vid långa köer blir det normalt, och ger dig inte rätten söka utomlands även om man saknar köer där. Du kan också chansa och få tillståndet i efterhand, exempelvis åka direkt till fina och snabba privatsjukhuset i Tyskland, som kan operera din cancer 3 dagar senare, istället för att vänta 180 dagar här?

Man får ta särskilt tillstånd om vård kan ges omedelbart i annat land vid mycket allvarlig eller livshotande sjukdom, men ej lika snabbt i Sverige. Typfallen kan väl vara brännskador, transplantationer eller cancerbehandling, men det finns ingen katalog över sjukdomarna.  Man får inte förvägra dig tillstånd av ekonomiska skäl, för att det är "för dyrt"! Säger någon byråkrat det, kan du JO-anmäla den personen för tjänstefel. Säger någon politiker det får du rösta med fötterna.

För att få ta del av aktuella bestämmelser kan du läsa på försäkringskassans hemsida.

 

Internationella fördrag om rätten till hälsa

Många har nog hört WHO:s definition av hälsa "ett tillstånd av total fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande". FN ger också dig rättigheter, då "Den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 16 december 1966. Den ratificerades av Sverige den 24 november 1971".

I denna konvention nämns också rätten till hälsa då alla stater slog fast "rätten för envar att i såväl fysiskt som psykiskt avseende åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa."

Man lyfte särskilt fram att staterna skulle vidtaga åtgärder för att minska foster och spädbarnsdöd och främja barnets sunda utveckling, förbättra alla sidor av hälsovården, och förhindra uppkomst av epidemier, folk och yrkessjukdomar och andra sjukdomar. Även här är det inte så mycket rättighet som statens skyldighet att göra så gott det går enligt riktlinjerna!

Europakonventionen är en bindande överenskommelse för att skapa en slags ministandard i de olika staterna. Kan du gå till Europadomstolen för att klaga på att du inte får din rätt till hälsa tillgodosedd i Sverige? Nej för att domstolen skall ta upp något ärende måste det finnas en verklig tvist mellan en enskild person och en annan person eller myndighet, kring någon rättighet som finns i Sveriges lagstiftning. Nuförtiden anses socialförsäkringen vara en sådan rättighet. Men knappast sjukvården.

Vi må har rätt till hälsa, men vi har knappast lagstadgad rätt till vård i Sverige. Visst skulle vi kunna gå till domstolen med vår rätt till hälsa, men inte tvingar EU-domstolen något sjukhus i Sverige att vårda dig. Och om vi till exempel prövade om någon dött till följd av utebliven vård, skulle då inte domstolen återföra hela åtgärderna till Sverige, jo säkerligen. Ordet "knappast" skriver vi för frågan är ej prövad. Möjligen skulle vi kunna hävda att vi förnedras, för det finns ett klart förbud mot förnedrande behandling, d.v.s. sådan behandling som framkallar ångest hos individen.

 

Sammanfattning

Samhället har stora skyldigheter att göra så gott det kan för att garantera dig bra vård genom landsting och kommuner, men någon absolut rätt till något annat än bedömning har du inte. Men om du känner att du inte får den vård du behöver kan du anmäla vården för fel, vilket knappast garanterar dig vård juridiskt, men i praktiken betyder att man prövar ditt fall, dock utan att försöka hjälpa dig personligen. All sådan prövning syftar istället till att få bättre vård i framtiden. Man kan känna sig rätt överkörd i ett sådant här system. Ytterst är det kanske medier som kan beskriva vad som hänt just dig, och varför det kunnat vara bättre.

Dela med dig! Dela med dig!

Välkommen logga in

Populära artiklar

 

Upptäkt kan bota diabetes 2

Forskare har upptäckt en helt ny signalväg i muskelceller som med god sannolikhet kan användas för att hitta en ny sorts mediciner mot typ 2 diabetes.
Läs mer

 

Dold ryggsjukdom lyfts fram

Personer som lider av inflammatorisk ryggsjukdom har en betydligt större sjukdomsbörda än vad man tidigare trott. Det visar en ny svensk studie.
Läs mer

 

Patenternas makthavare nr 1

Reumatikerförbundets ordförande Anne Carlsson är patienternas främsta makthavare.
Läs mer

 

Helt ny cancerbehandling

Ett forskarlag från fem svenska universitet har hittat ett helt nytt sätt att behandla cancer.
Läs mer

 

Gilla oss på Facebook

Nya medlemmar

Som medlem får erbjudanden om exempelvis utbildningar, förhandsinformation och nyhetsbrev. Det är gratis och har inga förpliktelser, och du bidrar till att göra patienternas röst hörd!

Vi har nu 30052 medlemmar!
Senaste är:

ariannem41531978993

rfobudhramrodol

MrsMik

rosariocimitiere94

kathireveley24700

loribeale56112503215

finlaymaloney00

vthbrigette0244

chiaix560632926

staceybrim7353745

Nytt och Notiser

 

Mer tid för patienten i England

En ny jämförelse visar att svenska läkare lägger ner dubbelt så mycket av sin arbetsdag på administrativt arbete som sina kolleger i England.
Läs mer

 

Tro på forskningspatient.se

En projektrapport rörande kliniska prövningar framhåller webbplatsen forskningspatient.se som en viktig del för att lösa problemet med att få fram fler patienter till kliniska studier.
Läs mer

 

Lovar snabb cancerbehandling

24 socialdemokrater lovar högst fyra veckors väntan på canceroperation om de vinner valet.
Läs mer

 

Vaccin mot diabetes typ 1?

Flera forskare och företag arbetar just nu för att framställa ett vaccin mot diabetes typ 1. Kan det bli verklighet inom kort?
Läs mer

 

Rehabiliteringsträdgård hjälper

Naturunderstödd rehabilitering i rehabiliteringsträdgård har visat sig vara en bra och stödjande miljö för människor som drabbats av stressrelaterade sjukdomar.
Läs mer

 

Förbättrad klagomålshantering

Regeringen vill tillsätta en utredare som ska se över hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården. Målet är att göra hanteringen av dessa ärenden enklare, effektivare och mer ändamålsenlig.
Läs mer

 

VÅRT NYHETSBREV (högst 1 g/månad)

Prenumera på vårt nyhetsbrev!

Våra vänner

Vi stöder....

Annonser

Nyhetsbrev

Här kan du välja de nyhetsbrev du vill prenumerera på, eller avsluta. Man behöver inte vara medlem.

Feldenkrais kan hjälpa dig

Övningar du kan göra själv

Moshe Feldenkrais har blivit känd som skapare av en metod som hjälper kroppen att återfå sin fysiologiska förmåga med anpassade övningar. Vi har samlat några övningar som du kan göra för att träna och utvärdera denna fina metod mot smärta, oro och spänning.
Läs mer

Annons

Hitta smärtklinik

Lista över alla smärtenheter

Vi presenterar den första kompletta listan med 244 svenska smärtenheter. Den består av allt i från universitetssjukhusens stora kliniker till små mottagningar.
Läs mer