Om Oss

Vi på Patienttorget är inga utbildade läkare eller så, men vi har ett stort intresse av att förmedla kunskap om olika skador, sätt att rehabilitera dem och hur du på bäst sätt kan göra olika övningar. Viktigt är att åter igen nämna att du som läser denna information ska vara medveten om den är av så kallad generell karaktär. Det innebär alltså att det absolut inte ska ersätta behandling eller rådgivning av en läkare. Om du har hälsoproblem eller misstänker att du drabbats av något allvarligt, så uppmanar vi dig att söka läkare och inte enbart förlita dig på den information du hittar här.