Stress Symtom

På den här sidan kan du läsa om hur symtomen vanligen uppstår. De har sin grund i att kroppen är inblandad i allt vi gör fast vi ofta inte märker det. När man upplever påfrestande saker och det blir för mycket, kan man "stänga av" kroppen för att slippa känna de svåra känslorna.

Men kroppen slutar inte reagera för det, utan varnar så fort hotfulla situationer uppstår. Det kan vara svårt att förstå vad det handlar om när man är mer eller mindre avstängd från kroppen. Man gör inget åt det som kroppen signalerar som fel, och så småningom får man olika symtom.

Det viktigaste problemet är då att nervsystemet hamnat i obalans.

Kroppen är inblandad i allt vi gör

Titta på den här bilden från julhandeln på Drottninggatan för några år sedan, när det plötsligt small till. Se hurvarje människas kropp har försatt henne i skydds- och flyktläge, långt innan hon har förstått vad som är på gång. Kroppens funktion är att alltid vara beredd på allt som kan hända och reagera så snabbt som möjligt. Då går det inte att vänta på att våra kloka men långsamma tankar har hunnit analysera läget.

Men det är inte bara vid så här dramatiska situationer som kroppen är aktiv. Den reagerar ständigt på allt som händer. Man kan märka det om man t ex. har en otrevlig uppgift och blir svettig eller får ont i magen. Men oftast märker man det inte, för reaktionerna sker i kroppens djup, där vi inte uppfattar allt som händer.

Det pågår en massa saker i varje ögonblick i nerv– och hormonsystem, vätskebalans, matsmältning, blodcirkulation, temperatur och andra system för att vi ska vara optimalt inställda på allt som kan hända. När man upplever något påfrestande är det dessa system som först försöker anpassa oss att möta situationen. Det är här det vi kallar ”känslor” startar, genom att t ex. hjärtat börjar dunka, man blir spänd i magen, munnen blir torr. Syftet är att vi ska förstå faran och sätta oss i säkerhet. Tyvärr missar vi ofta detta.

När man inte känner

Man kan ha ”tränat” sig att inte känna så mycket, t ex. om det har blivit för mycket av jobbiga känslor. Då har man kanske kopplat bort kroppens signaler successivt, utan att märka det, ungefär som man långsamt vrider ner volymen på en radio man inte vill lyssna på.

Kroppen varnar

När det händer något skrämmande, hotfullt eller obehagligt reagerar kroppen ändå alltid, men det är svårt att förstå signalerna om man inte är van att lyssna på dem, tolka dem och förhålla sig till dem. Därför kanske man försöker fortsätta sitt liv som om ingenting hänt. Man kan säga till sig själv att kroppens signaler och symtom upphör med tiden om man inte låtsas om dem. Men tyvärr händer det inte, kroppen trappar istället upp sina signaler. Det innebär ökade symtom, mera smärta, oro eller nedstämdhet.

Till slut går det inte längre, kroppen sätter stopp. Då måste man sluta blunda för att den har meddelanden som måste fram.

 

Smärta, trötthet, spänningar

De första symtomen man kan få, brukar vara trötthet och spänningar i musklerna. Man kan också få t ex. huvudvärk och dålig mage. En del drabbas speciella symtom som tinnitus, håravfall eller eksem. När det gått en tid kan man få smärta på olika ställen i kroppen, t ex i nacken, i en arm, en höft eller liknande. Man kanske hoppas att det ska gå över av sig själv, men det gör det inte. Istället kan man få smärta på fler ställen, det är som att smärtan ”sprider” sig.

Men man biter ihop och fortsätter att hoppas att det ska gå över. Man tänker kanske, att bara jag får tid att börja träna så ...

 

 Ett nervsystem ur balans

 Människan har två olika nervsystem

  • * ett viljestyrt som vi använder i olika rörelser
  • * ett som vi inte kan påverka med viljan som styr organen

Det är det här sista nervsystemet (autonoma nervsystemet) det handlar om.  Det styrs av två olika grenar, vi kan kalla dem gasen och bromsen

 

Gasgrenen (sympatikus) ökar aktiviteten i kroppen när det behövs,när man tex bussen, kämpar för att hinna bli klar med en uppgift i tid,  måste försvara sig mot en angripare och tusen andra situationer när man måste aktivera sig.

 

 

parasymp1.jpgBromsgrenen (parasympatikus) används däremot när man tar det lugnt, smälter maten, sover, och på andra  sätt tar igen sig så att kroppen kan reparera och bygga upp sig.

 

Gasen och bromsen samarbetar så, att när den ena är mest aktiv, är den andra passiv. På bilden nedan ser man hur gasgrenen drar på, och när den kommer till toppen tar bromsgrenen över, sedan dyker någon annan händelse upp som kräver att nervsystemet gasar igen. Och så fortsätter det, upp och ner inom ett visst normalt intervall ungefär som en termostat

vagrorelsen.jpg

När det inträffar en särskilt påfrestande händelse, som kräver extra gaspådrag bryts den jämna kurvan. Gasgrenen drar på så att den slår igenom taket, och sedan måste bromsgrenen ta i så att den kanske också slår igenom golvet. Efter ett tag kanske utslagen blir allt mindre och sedan fortsätter nervaktiviteten inom sitt vanliga område.

Men om det var en riktigt svår och skrämmande händelse, eller man var väldigt hjälplös, eller det var en påfrestning i raden av många – då kanske nervaktiviteten inte hittar tillbaka till sin harmoniska växling igen. Istället börjar det att slå utanför det normala området. Det kan också börja gasa och bromsa samtidigt.

        ans-slar.jpg

Nervsystemet kan fastna i gasläge. Då kan bl a de här problemen uppstå:

  • Kroppen uppvarvad, spänd. Smärtor, irritation, oro, ångest, panik. Hyperaktivitet, svårt att somna, vaknar tidigt, alltid på spänn.  Ilska, raseri

Följande sjukdomstillstånd hör hit

  • Magsår, högt blodtryck, diabetes, astma, infektionskänslighet, RA mm

 

Eller nervsystemet kan fastna i bromsläge. Det kan ge de här problemen:

  • Onaturlig trötthet, sömnbehov. Nedstämd, deprimerad. Kroppen avstängd, som  ”död”

Och de här sjukdomstillstånden

  • Långsam hjärtrytm, sänkt blodtryck, magkramper, sänkt muskeltonus

 

Men nervsystemet kan också börja gasa och bromsa samtidigt, eller stanna ömsom i gas- och ömsom i bromsläge. Då kan man få symtom från båda grupperna ovan. Det förekommer vid sjukdomstillstånd som

  • PTSD, fibromyalgi, CFS (kroniskt trötthetssyndrom), IBS, utmattningsdepression, m fl.
Dela med dig! Dela med dig!

Välkommen logga in

Populära artiklar

 

Upptäkt kan bota diabetes 2

Forskare har upptäckt en helt ny signalväg i muskelceller som med god sannolikhet kan användas för att hitta en ny sorts mediciner mot typ 2 diabetes.
Läs mer

 

Dold ryggsjukdom lyfts fram

Personer som lider av inflammatorisk ryggsjukdom har en betydligt större sjukdomsbörda än vad man tidigare trott. Det visar en ny svensk studie.
Läs mer

 

Patenternas makthavare nr 1

Reumatikerförbundets ordförande Anne Carlsson är patienternas främsta makthavare.
Läs mer

 

Helt ny cancerbehandling

Ett forskarlag från fem svenska universitet har hittat ett helt nytt sätt att behandla cancer.
Läs mer

 

Gilla oss på Facebook

Nya medlemmar

Som medlem får erbjudanden om exempelvis utbildningar, förhandsinformation och nyhetsbrev. Det är gratis och har inga förpliktelser, och du bidrar till att göra patienternas röst hörd!

Vi har nu 32339 medlemmar!
Senaste är:

kibGoria

brianneuuz704679

SandyPit

wendihildreth74859

rodneymatheson23

ritaLok

joanne09488795513

vanessakohlmeier16

maynardstoddard752

vontindale75407

Nytt och Notiser

 

Mer tid för patienten i England

En ny jämförelse visar att svenska läkare lägger ner dubbelt så mycket av sin arbetsdag på administrativt arbete som sina kolleger i England.
Läs mer

 

Tro på forskningspatient.se

En projektrapport rörande kliniska prövningar framhåller webbplatsen forskningspatient.se som en viktig del för att lösa problemet med att få fram fler patienter till kliniska studier.
Läs mer

 

Lovar snabb cancerbehandling

24 socialdemokrater lovar högst fyra veckors väntan på canceroperation om de vinner valet.
Läs mer

 

Vaccin mot diabetes typ 1?

Flera forskare och företag arbetar just nu för att framställa ett vaccin mot diabetes typ 1. Kan det bli verklighet inom kort?
Läs mer

 

Rehabiliteringsträdgård hjälper

Naturunderstödd rehabilitering i rehabiliteringsträdgård har visat sig vara en bra och stödjande miljö för människor som drabbats av stressrelaterade sjukdomar.
Läs mer

 

Förbättrad klagomålshantering

Regeringen vill tillsätta en utredare som ska se över hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården. Målet är att göra hanteringen av dessa ärenden enklare, effektivare och mer ändamålsenlig.
Läs mer

 

VÅRT NYHETSBREV (högst 1 g/månad)

Prenumera på vårt nyhetsbrev!

Våra vänner

Vi stöder....

Annonser

Nyhetsbrev

Här kan du välja de nyhetsbrev du vill prenumerera på, eller avsluta. Man behöver inte vara medlem.

Feldenkrais kan hjälpa dig

Övningar du kan göra själv

Moshe Feldenkrais har blivit känd som skapare av en metod som hjälper kroppen att återfå sin fysiologiska förmåga med anpassade övningar. Vi har samlat några övningar som du kan göra för att träna och utvärdera denna fina metod mot smärta, oro och spänning.
Läs mer

Annons

Hitta smärtklinik

Lista över alla smärtenheter

Vi presenterar den första kompletta listan med 244 svenska smärtenheter. Den består av allt i från universitetssjukhusens stora kliniker till små mottagningar.
Läs mer